Strona Główna
Msze i Sakramenty
Historia Apostolatu
Organizacje
Ciekawe Strony
Kontakt

   Zorganizowane życie wspólnoty pierwszych osadników polskich
w Kingston rozpoczeło się 5 grudnia 1940 roku, z chwilą powołania do istnienia Narodowego Związku Polskiego. Liczba Polaków była wówczas niewielka - około 30 osób.

   Od roku 1946 napłyneła nowa fala emigracji. Przybyli glównie żolnierze z Polskich Sił Zbrojnych, a przede wszystkim II Korpusu z Włoch.

   Wielkim sukcesem dla ówczesnych działaczy polonijnych było
Polska
otwarcie Domu Polskiego, w dniu 6 lutego 1948 roku. Zawiązała sie przy nim Szkoła Polska, Klub Polek, Teatr Amatorski, Harcerstwo i Grupa Folklorystyczna. W nowo otwartym Domu Polskim obchodzono uroczystości religijne i patriotyczne takie, jak: święto 3 maja,
11 listopada, świętego Mikołaja dla dzieci, opłatek polonijny i święconkę wielkanocną. Opiekę duchowną nad wspólnotą polską w Kingston sprawowali wówczas księża Oblaci i księża diecezjalni. Do 1948 roku dla zaspokojenia potrzeb religijnych przyjeżdżał ksiądz z Montrealu. Polacy gromadzili się na wspólnej modlitwie kilka razy w roku, w kościele
św. Jana. Zorganizowano chór polonijny, który po raz pierwszy wystąpił z koncertem kolęd polskich w 1950 roku.  W tym czasie próbowano sprowadzić księdza polskiego na stałe. Ksiądz Sołtyszewski, który pracował w Trois Riviere (Quebec), chciał podjąć się zadania posługi duszpasterskiej dla rodaków. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych, sprawę stałego duszpasterstwa musiano odłożyć na później.

      
          Kaplica św. James Boanerges
   W latach 70-tych Arcybiskup J. A. O'Sullivan zezwolił na odprawianie Mszy świętej w języku polskim w Kaplicy św. James Boanerges przy Katedrze p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

    Kaplica ta wzniesiona w stylu gotyckim 1890 roku, ze względu na piękno architektury i centralne położeniew mieście oraz niezależność od duszpasterstwa kanadyjskiego, okazała sie najlepszym miejscem spotkań liturgicznych dla niezbyt wielkiej ilości rodaków. Posługą duszpasterską
służyli wówczas księża z Ottawy: ks. Rabiega i ks. Chwist. Przyjeżdżali oni przede wszystkim przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Od roku 1980 obowiązki duszpasterskie przejął ks. Witold Mazurkiewicz z parafii Glen Nevis koło Cornwall.

   W latach osiemdziesiątych w ramach emigracji "Solidarnośiowej" osiedliło się w Kingston wiele nowych rodzin. Powróciła wiec nadzieja na stałe duszpasterstwo. W roku 1986 opieki duchowej podjął ks. Andrzej Deptuła, który przyjeżdżał z pobliskiej parafii w Tweed. Po roku został on przeniesiony do Kingston z rezydenturą w parafii św. Rodziny i od tego czasu regularnie była sprawowana Msza Święta dla Polaków. Jednak w 1988 roku ks. Deptuła musiał opuścić Archidiecezję. Ponownie zaczął przyjeżdżać ks. Mazurkiewicz, ale ze względu na zły stan zdrowia i podeszły wiek, odwiedzał Kingston coraz rzadziej. W 1991 roku Polscy emigranci skierowali się z proœbą o posługę duszpasterską do parafii św. Jadwigi w Oshawie.

       Ks. Edward Mroczyński SChr, jako pierwszy ksiądz z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przyjeżdżał, roztaczając opiekę duchową nad emigrantami polskimi w Kingston. Dzięki jego wytrwałej czteroletniej pracy i osobistemu zaangażowaniu, zgromadził on dostateczną liczbę polaków, pragnących uczestniczyć regularnie w Mszach Świętych odprawianych w języku ojczystym. W związku z tym
ks. Arcybiskup Spencer w porozumieniu z ks. Prowincjonałem Księży Chrystusowców Tadeuszem Winnickim uznał potrzebę obecności polskiego duszpasterza w Kingston na stałe.

  

   W dniu 3 września 1994 roku ks. Henryk Kociołek SChr został ustanowiony pierwszm duszpasterzem Polaków w Kingston. Rezydował on na plebanii katedralnej i oprócz pracy wœród Polonii, posługiwał również jako kapelan w kanadyjskim domu spokojnej starości. Msze Święte dla Polaków ponownie były odprawiane w kaplicy św. James Boanerges.
Ks. Henryk od pierwszych dni starł się zlączyć Rodaków w jedną parafialną wspólnotę. W pierwszym roku zapisało się do Apostolatu 60 rodzin. Na msze Święte przyjeżdżało coraz więcej Polaków nie tylko z Kingston, ale również z pobliskich miejscowości.  Po dwóch latach działalnoœci duszpasterskiej ksiądza Henryka, Apostolat Polski nabrał mocy prawnej. Dnia 16 sierpnia 1996 roku ks. Arcybiskup Francis J. Spence erygowal Apostolat Polski pod wezwaniem Chrystusa Króla. Dekret wszedł w życie w dniu uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada. Wydarzenie to było szczególnie radosne, gdyż uwieńczyło wieloletnie starania Polaków w Kingston. Od tej pory nasza mała parafia stopniowo wzrasta.

   Dnia 30 sierpnia 1998 roku obowiązki duszpasterskie przejął ks. Julian Kaczówka SChr, który dalej kontynuował rozpoczęte dzieło Apostolatu i w miarę możliwoœci poszerzał je i rozwijał. Jego następcą i obecnym duszpasterzem 12 września 2003 roku został ks. Jacek Nowak SChr, który zostal przeniesiony z parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju z Calgary. Obecnie do Apostolatu należy 100 rodzin.


 


  
English version 950 Old Kingston Mills Road  Kingston, Ontario  K7L 4V3  Canada  ••  Telefon: 613-546-0418  •  Fax: 613-546-4626
Copyright © 2011 Apostolat Polski w Kingston  Wszelkie prawa zastrzeżone     webmaster@kingpol.org